Produkt dnia
Butla 11,1L - Luxfer (S080)
Butla 11,1L - Luxfer (S080)
1 070,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Warunki gwarancji

 GWARANCJA

1. Każdy produkt zakupiony w naszym sklepie posiada gwarancję.

2. Jeżeli towar nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej producenta dokumentem gwarancyjnym jest dokument sprzedaży wystawiony przez Exstream.

3. Każda pozycja towarowa w sklepie internetowym w swoim dokładnym opisie posiada informację o okresie gwarancji.

4. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem przewoźnika protokołu szkody.

6. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw.

7. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady produktu, zostaną one usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od dnia uznania przez Exstream zasadności gwarancji. Jeżeli jednak naprawa będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych, bądź wysłania wadliwego towaru do specjalistycznych serwisów, termin ten może być wydłużony do 30 dni roboczych.

8. Niedochowanie warunków gwarancji, w szczególności: zerwanie plomby gwarancyjnej, transportowanie towaru do serwisu w sposób umożliwiający jego uszkodzenie, powoduje unieważnienie gwarancji.
9. Do wykonania uprawnień z gwarancji niezbędny jest oryginał dokumentu zakupu w przypadku paragonu lub kserokopia faktury oraz poprawnie wypełniony formularz gwarancji.

10. Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli zawierać elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem.

11. Jeśli reklamacja okaże się nieuzasadniona (np.: sprzęt jest sprawny) może zostać pobrana opłata za diagnostykę i ekspertyzę wg kosztów rzeczywistych. Ponadto Klient zostanie obciążony kosztem transportu towaru zarówno do serwisu, (jeżeli wystąpił) jak i z powrotem do Klienta wg kosztów wysyłki bez powiadomienia.

12. Koszt transportu towaru do serwisu pokrywa Klient, chyba że ustalono inaczej. Towar należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Exstream zwraca koszt tej przesyłki wg stawki pobranej przez przewoźnika, pod warunkiem, że procedura gwarancyjna będzie uzasadniona. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy Exstream lub za pobraniem nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

13. W sytuacji, gdy niemożliwa okaże się naprawa sprzętu, ani jego wymiana na nowy, Klientowi zostanie zwrócona cena towaru. W tym celu nastąpi korekta dokumentu sprzedaży. Jeśli korygowana będzie faktura, konieczne będzie odesłanie podpisanej przez Klienta korekty. Należna Klientowi kwota zostanie przesłana w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Exstream podpisanego dokumentu korekty. Kwota ta zostanie zwrócona bądź na podane przez Klienta konto bankowe, bądź przekazem pocztowym. Jednakże w przypadku drugiej formy zwrotu pieniędzy, Klient zostanie obciążony kosztami nadania przekazu pocztowego (o koszt tej usługi zostanie pomniejszona należna Klientowi kwota pieniężna).

14. Gwarantem sprawnego działania towaru jest jego producent lub autoryzowany sprzedawca.

15. Firma nie dostarcza sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy.

16. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni Nabywca towaru, stąd też dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.

17. Towar zakupiony nie podlega zwrotowi. Wyjątki od tej reguły opisane są w części VII regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl