Płetwy gumowe PowerJet ze sprężynami

499.00 

Na stanie

Dodaj do ulubionych

Płetwy TecLine PowerJet Nasze nowe płetwy w wersji HARD oraz MEDIUM przeznaczone są dla nurków technicznych: wrakowych i jaskiniowych. W wersji SOFT również dla nurków rekreacyjnych.

Podstawowe cechy płetw TecLine PowerJet

1. Łatwiejsze i bardziej precyzyjne manewrowanie.
2. Niezwykle efektywne pływanie technikami zmodyfikowanymi na długich dystansach.
3. Uniwersalna kieszeń dopasowana do każdego typu buta nurkowego (zwykłe buty, flex/turbo sole oraz rockboots).
4. Znaczne ograniczenie energii nurka oraz zużycia gazu.

Dodatkowym atutem naszych płetw jest możliwość wyboru jednej z trzech twardości.
1. Miękka (SOFT) dla początkujących nurków chcących utrzymać miękką charakterystykę płetwy, a jednocześnie korzystać z zalet płetwy typu „JET”.
2. Średnia (MEDIUM) Najbardziej uniwersalna. Idealna do nurkowań jaskiniowych, wrakowych, pływania na długich dystansach.
3. Twarda (HARD) Dla najbardziej wymagających nurków, którym potrzebna jest bardzo duża precyzja w manewrowaniu. Idealna dla fotografów, archeologów, instruktorów. UWAGA! Ta wersja płetwy wymaga dobrego fizycznego przygotowania nurka.

Różnice w konstrukcji TecLine PowerJet w stosunku do innych płetw.
Co jest inne lub zmienione w konstrukcji?
-płetwa w wersji MEDIUM i SOFT sprawdza się najlepiej w długich wypływaniach, z zastosowaniem zmodyfikowanych technik poruszania, redukując wysiłek przy utrzymaniu równej prędkości poruszania.
– płetwa posiada dłuższą część pióra wykorzystywaną w zmodyfikowanym kraulu i frogu (charakterystyczny „język” wystający poza obrys płetwy) zwiększając efektywność tych technik.
– wyższa krawędź boczna i dodatkowe stabilizatory (podłużne „żebra” biegnące wzdłuż pióra), które ułatwiają prowadzenie pióra płetwy przy pływaniu do tyłu, ale również ograniczają konieczność precyzyjnego domykania frogakicka, a dodatkowo, poprzez wydłużenie czasu kierunkowego wypływania wody przez dysze (jet’y), stabilizują stopę nurka.
– zdecydowanie większy kąt wychylenia pióra w porównaniu do płetw dostępnych na rynku
– daje to możliwość pływania blisko mulistego dna w miejscach z niskim stropem również w kaloszach; kąt ten pozwala także ograniczyć konieczność domykania stylu (frogkick).
– zmieniony kąt spodu kieszeni na stopę – w efekcie zanurzanie w ciasnych studniach, wzdłuż opadającego stoku, czy szybka zmiana trymu wynikające z uniesienia piór płetw realizowane są przez naciśnięcie przodem stopy na kieszeń płetwy (wymaga ruchu stopą, jakby chcieć gwałtownie wcisnąć pedał gazu w samochodzie).
– zdecydowanie większe wloty wody do dysz, co powoduje stabilniejszą pracę płetwy na boki. Koniec z „myszkowaniem” płetw przy przyspieszeniach i mniejszy wysiłek przy spokojnym płynięciu.
– dużo większa reaktywność – płetwa ma gumę o 2 różnych twardościach, zdecydowanie sztywniejsze stabilizatory, będą reagowały na ruch jak sprężyna, po części go oddając, co da dodatkową oszczędność gazu i pozwoli na ograniczenie wzrostu CO2 .
– zastosowanie mniejszej twardości gumy na podbiciu stopy, co bardzo podnosi komfort u osób z wysokim podbiciem oraz pływających w klasycznych kaloszach.
– inny kąt mocowania sprężyn – sprężyna zahacza się nad piętą, a nie jak do tej pory niemal pod. Ta zmiana kąta, powoduje dociskanie boków kieszeni do buta minimalizując ewentualne ruchy stopy na boki.
– dodatkowy protektor chroniący przed poślizgiem przy poruszaniu się po mokrym pokładzie łodzi.

PowerJet by TecLine – new fins for technical, cave & wreck divers.

1. Easier and more precised maneuvering
2. Very effective modified flutter and frog kick
3. Perfect fit for standard boots, flex/turbo soles and rock boots
4. Significant saving of diver’s energy and gas consumption

PowerJet by TecLine: Excellent maneuver characteristics.
Effective long distance swimming using modified techniques.

3 type of hardness for your choice:
1. SOFT – for the beginners (great substitute for any soft fins with all benefits of jet fins at the same time)
2. MEDIUM – the most universal (ideal for cave, wreck and long distance dives)
3. HARD – for precision seekers (dedicated for photographers, survey divers and instructors) WARNING! This version of our fins requires the diver to be really fit.

Differences between TecLine PowerJet and other fins.
What is different and what has been changed in their construction?
– MEDIUM and SOFT versions of our fins are best for swimming on long distances with the use of modified techniques reducing diver’s effort whilst maintaining even speed of moving.
– A longer part of blade used in modified flutter and frog (a characteristic “tongue” sticking out of the fin’s contour) making these techniques more effective.
– A higher side edge and additional stabilizers (longitudinal “ribbing” along the blade), which make it easier to swim backwards. They also limit the need for precise closing of frogkick and due to longer water flow throw vents stabilize the diver’s foot.
– A much larger angle of the blade, when compared to fins on the market, gives the possibility of swimming close to muddy bottom while under low ceiling also when wearing boots and reduces the need for precise closing of frogkick.
– Modified angle of the bottom of footpocket – as a result one can easily descend in narrow shafts, along slope or quickly change the trim by lifting up the blades of fins what is initiated by foot moved like when rapidly speeding up a car.
– Much bigger water vents which results in more stable work of the fins to the side. The fins don’t rock to the side no more while the diver accelerates, also less force is demand when swimming slowly.
– Much bigger reactivity – the fins are composed of 2 different types of rubber of various hardness, More rigid stabilizers will react for the foot move as a spring which as a result will cause reduction of both gas consumption and CO2 growth.
– Lower hardness of rubber in the sole part of the footpocket is an ideal solution for divers with high instep and those diving in classic rubber boots.
– Different angle of springs’ fixing – the spring is fixed above the heel, and not almost under, as this used to be so far. This change causes squeezing of the sides of the footpocket and minimizing the possible side movements of the foot.
– Additional protector against slipping on the wet deck of a boat.

1.    T40005-1 Płetwy gumowe PowerJet, ze sprężynami (40/42) M – miękkie
2.    T40005-3 Płetwy gumowe PowerJet, ze sprężynami (44/46) XL – miękkie
3.    T40006-1 Płetwy gumowe PowerJet, ze sprężynami (40/42) M – średnio twarde
4.    T40006-3 Płetwy gumowe PowerJet, ze sprężynami (44/46) XL – średnio twarde
5.    T40007-1 Płetwy gumowe PowerJet, ze sprężynami (40/42) M – twarde
6.    T40007-3 Płetwy gumowe PowerJet, ze sprężynami (44/46) XL – twarde

Konstrukcja płetw Power Jet

Płetwy Power Jet na You Tube:


Waga 3 kg